Centralni sustavi

OPIS - centralno grijanje

Vrsta grijanja kod kojeg se toplina proizvodi centralno u zajedničkom uređaju ili postrojenju (strojarnici tj. kotlovnici) te se pomoću određenog prijenosnika topline (voda, zraka ili para) pomoću cijevi dovodi u pojedine prostorije te toplinu prenosi grijaćim tijelima odnosno radijatorima.

Generatora topline (npr. plinski kotao)

Uređaj koji energiju dobivenu od energenta kojeg koristi pretvara u toplinsku energiju te potom zagrijava medij za prijenos topline. Medij je najčešće voda, a može biti i para ili zrak. Energent čija energija se koristi za stvaranje toplinske: plin, loživo ulje, bio masa, električna struja, solarna energija,toplina iz okoliša (toplinske pumpe).

Opreme za distribuciju topline (cijevi)

Zagrijana voda se iz kotla distribuira kroz cijevi sve do grijaćih tijela u prostorijama koje se žele zagrijati. Zagrijana voda u sustavu može cirkulirati na dva načina: pirodno ili uz pomoć cirkulacijske pumpe.

Opreme za predaju topline (radijatori)

Prostor se zagrijava strujanjem zraka na način da radijator zagrije zrak koji struji uz njega te ga tako zagrijanog “šalje” prema gore (konvekcija) i tako kružno zagrijava prostoriju, dok se manji dio topline prenosi radijacijom (isijavanjem) s površine zagrijanog radijatora.

Ekspanzijske posude

Dodatak u kotlu koji se brine da ne dođe do prevelikog povećanje tlaka vode u kotlu, odnosno pretvaranje vode u paru. Ovisno o potrebi (radi li se o hlađenju ili zagrijavanju vode u sustavu) ekspanzijska posuda prikuplja višak vode ili nadopunjuje sustav vodom te tako održava tlak u sustavu.

Zašto odabrati centralno grijanje

Čistoća zraka u prostoriji

Smanjen broj dimnjaka i kotlova

Toplina se lako i daljinski regulira

Ekonomično je te ne zauzima mnogo prostora

X