Smanjite tekuće troškove

OPIS - toplinske crpke /dizalice topline

Dizalice topline ili toplinske pumpe, koriste geotermalnu energiju iz zemlje, podzemnih voda ili zraka te ujedno pridonose značajnoj uštedi na troškovima grijanja. Ne proizvode štetne emisije te rade vrlo učinkovito čak i na niskim vanjskim temperaturama.

Dizalice topline su uređaji koji toplinsku energiju a niske temperaturne razine dižu na višu temperaturnu razinu, prihvatljivu za adekvatnu primjenu u odgovarajućem sustavu distribucije topline.
Korištenjem obnovljivih izvora energije dobiti ćete neiscrpan izvor energije koji Vam besplatno stoji na raspolaganju i koji će pokriti 75% ukupne potrebne grijaće energije potrebne za rad dizalice topline. Ostalih 25% energije potrebne za rad kompresora pokrit će se električnom energijom.

Prednosti Vaillantovih sustava dizalice topline:

Kako radi električna dizalica topline

Tehnologija dizalice topline radi na obrnutom načelu od hladnjaka. Dok hladnjak prenosi toplinu iz unutrašnjosti van, dizalica topline izvlači toplinu iz okoliša i proslijeđuje ju dalje. Rashladno sredstvo apsorbira toplinu iz podzemnih voda, zemlje ili zraka te ju nakon kompresije diže na višu temperaturnu razinu, prihvatljivu za adekvatnu primjenu u odgovarajućem sustavu distribucije topline.
Proces rada dizalice topline može se podijeliti u četiri koraka: isparavanje, kompresija, ukapljivanje i ekspanzija.

1. U prvom koraku, u isparivaču se radnoj tvari (rashladno sredstvo) predaje toplinska energija iz okoliša (izvor topline tlo/voda/zrak). Radna tvar se zagrijava i prelazi u plinovito stanje.
2. U drugom koraku radna tvar se putem rada kompresora tlači, što rezultira povišenjem temperature radne tvari.
3. U trećem koraku, toplinska energija radne tvari na izlasku iz kompresora se na kondenzatoru predaje vodi u sustavu grijanja.
4. U četvrtom koraku radna tvar cirkulira dalje, prolazi kroz termo-ekspanzijski ventil gdje će uslijed naglog pada tlaka i temperature preći u tekuće stanje.

Funkcija hlađenja kod dizalice topline

Vaillantove dizalice topline flexoTHERM exclusive ili flexoCOMPACT exclusive, mogu se koristiti i za hlađenje kuće tijekom ljetnih mjeseci. Postoje dvije vrste hlađenja: pasivno, koje se preporuča kod površinskih sustava (zid/pod/strop) distribucije rashladne energije te aktivno hlađenje koje pruža mogućnost primjene ventilokonvektorskih jedinica. U oba slučaja toplina iz prostora odvodi se u okoliš.

Pasivno hlađenje
Ako u ljetnim mjesecima sobna temperature prelazi temperaturu izvora energije, dizalica topline može raditi kao “prirodno hlađenje” što je tehnički vrlo jednostavno izvedivo. Pasivno hlađenje podrazumijeva hlađenje bez rada kompresora na način da se kroz površinski sustav distribucije rashladne energije provodi medij (voda) koji je na sebe preuzeo rashladnu energiju zemlje čija je temperatura znatno niža od temperature zraka u prostoriji.

Aktivno hlađenje
Za razliku od pasivnog hlađenja, aktivno hlađenje podrazumijeva korištenje rada kompresora čime su omogućene niže temperature nosioca rashladne energije (vode). Aktivno hlađenje nam pruža mogućnost da uz primjenu površinskih sustav distribucije rashladne energije koristimo i ventilokonvektorsko hlađenje. Vaillantove dizalice nove generacije flexoTEHRM/flexoCOMPACT exclusive posjeduju funkciju aktivnog hlađenja.

Pasivno hlađenje štedi struju – aktivno hlađenje je učinkovitije
Obje metode omogućuju pripremu potrošne tople vode. Pasivno hlađenje štedi u velikoj mjeri energiju zbog male potrošnje energije potrebne samo za rad cirkulacijske crpke. Međutim, pasivna metoda krije i neke nedostatke što se tiče performansi i učinkovitosti. Krajem ljeta zemlja u sebi obično ima pohranjenu veliku količinu topline uslijed čega se učinkovitost pasivnog hlađenja znatno smanjuje.

X